Sandplay

Sandplaybillede våd sandSandplay er en meget skånsom terapiform som kan anvendes til både børn og voksne. Det er en terapiform, der appellerer til det underbevidste sind og et særligt forhold er, at det talte sprog ikke er nødvendigt for at den terapeutiske proces kan komme i gang - endda gøre sin virkning.

Børn i mistrivsel har særlig stor gavn af sandplay-terapi. Ofte kan børn ikke sætte ord på, hvad det er, der rører sig i dem eller måske er der "bare" tale om overload som kommer ud på en uhensigtsmæssig måde ved udadreagerende adfærd. I kasserne kan barnet trygt aflevere dét, der er tungt og svært - og efterfølgende kan barnet opleve en stor lettelse ved at have afleveret det et sted som kan holde og bære det svære.

I mit sandplayrum er der to små sandkasser den ene med tørt sand, den anden med vådt. Der er flere kasser med hundredevis af små figurer og legetøj, der alt sammen er til rådighed for at skabe den verden eller det billede i sandkassen som du har brug for at lave. Der er ingen opskrift som skal følges, og det står dig helt frit for at skabe nøjagtig det billede eller den verden i sandkassen, som du selv synes giver mening, er sjovt, bevægende eller ikke kan forklares med ord. Du bestemmer, om der skal siges noget om billedet eller ej - og jeg bryder ikke ind undervejs med spørgsmål til betydning af figurerne og tilbyder heller ikke en tolkning af det færdige sandbillede. Jeg tilbyder mit nærvær og min rummelighed mens du arbejder - og jeg sørger for at arbejdet kan foregå i stilhed, hvis du har behov for det. Hvis du efterfølgende ønsker at fortælle om billedet kan vi tage en ’rundtur’ i det, hvor du bestemmer hvad og hvor meget, der skal fortælles om. Sandplay fungerer som et frit og beskyttet sted, hvor alt det svære kan afleveres - et sted som kan holde til at rumme det svære.

Dét, det sker i sessionen er, at du i stilheden kan få plads til at lade din indre oplevelsesverden folde sig ud. Det er de dybere ubevidste processer der er i gang, og disse kan måske erfares som en stemning, et indre billede, en erindring, en følelse som efterfølgende får dig til at vælge en eller flere figurer og til at sætte dem bestemte steder i sandkassen. Du behøver slet ikke være klar over, hvad symbolet endsige hele billedet udtrykker, og måske kommer det aldrig til at stå knivskarpt. Ikke desto mindre vil du - hvis du er voksen - ofte vide, at dette billede eller dette symbol har en ganske særlig betydning for helings- og forandringsprocessen. Nogle gange vil du måske fornemme, at der foregår noget i den indre verden som ikke har ord, men som føles vigtigt og som begynder at røre på sig ved mødet med sandet og figurerne. Når symbolet ikke lader sig gribe og omsættes direkte til en ny bevidsthed eller erkendelse, må vi følge processen og acceptere, at vi ikke kan få alt at vide på én gang.