Spædbarnsterapi

BEHANDLING AF TIDLIGE TRAUMER 

mor og barnNår børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig som blivende spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling.

Spædbarnsterapien er inspireret af franske psykoanalytikere, men metoden som den praktiseres i Danmark er udviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen fra Dansk Institut for Spædbarnsterapi.
Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

Spædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling, målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre. Metoden anvendes også til voksne.

Børns traumer kan være opstået i forbindelse med adskillelsei barnets tidlige liv, (herunder også tab af følelsesmæssig kontakt), chok, tab, smerteoplevelser. Forhold der kan være opstået i forbindelse med sygdom, operationer og indlæggelser, ulykker, utrygge forhold omkring skilsmisse, overgreb og vold barnet har oplevet, omsorgssvigt og andet.

”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”
”Alt usagt binder energi” 

I spædbarnsterapien arbejdes også med oplevelser fra fostertilstanden og omkring fødslen.

Kendetegnet for den traumatiske oplevelse er, at den har haft en oplevelsesmæssig intensitet, som barnet ikke har kunnet kapere, og som har skubbet barnet ud af dets væren i sig selv og den naturlige, tillidsfulde forbindelse til verden.

Uanset barnet ikke bevidst husker den traumatiske oplevelse, sætter den spor i barnets personlighedsudvikling og skaber symptomer.

Det lille barn kan blive påvirket i forhold til søvn og spisning, være uroligt og have svært ved at slappe af, trække sig fra kontakt og det kan udvikle fysiske symptomer. Det større barn kan være aggressivt, bange, trist, uroligt, tilbagetrukket. Det kan mangle kræfter til at begive sig ud i verden, have svært ved at lære, have svært ved at knytte sig, svært ved at indgå i samvær med andre børn, og det kan reagere med psykosomatiske symptomer: ondt i maven, ondt i hovedet osv.

“Lad aldrig barnet være alene med dets smerte.”

Alle tre citater er af Francoise Dolto, den franske børnelæge og psykoanalytiker, som sammen med Caroline Eliacheff, børnepsykiater og psykoanalytiker udviklede metoden i Frankrig.